Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2017

Hoạt động trợ giúp pháp lý các chương trình giảm nghèo : Luận văn ThS. Luật:

Hình ảnh
Làm rõ cơ sở lý luận, chính trị pháp lý và cơ sở thực tiễn thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo. Phân tích, đánh giá thực trạng triển khai các hoạt động trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo để thấy được những mặt ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân để có giải pháp hoàn thiện. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trong các chương trình giảm nghèo trong thời gian tới.


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50853

Quản lý nhà nước đối với làng nghề trên địa bàn Hà Nội. Luận văn ThS. Quản lý kinh tế

Hình ảnh
Luận văn đã xây dựng lên khung lý thuyết về quản lý nhà nước đối với các làng nghề nói chung, từ đó đi vào phân tích thực trạng làng nghề và việc quản lý làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 – 2015, từ đó đề ra các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn Hà Nội trong những năm tiếp theo. Luận văn đề ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các làng nghề trên địa bàn Hà Nội.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54112

So sánh việc thể hiện xã hội trong Kim Vân Kiều truyện (Thanh Tâm Tài Nhân) và Truyện Kiều (Nguyễn Du) Luận văn ThS. Văn học

Hình ảnh
Hệ thống hóa lịch sử nghiên cứu so sánh Truyện Kiều và Kim Vân Kiều truyện, đồng thời nghiên cứu, so sánh hai tác phẩm trong một hướng quan tâm hẹp chưa được giới nghiên cứu chú ý trước đây – sự thể hiện xã hội. Việc nghiên cứu so sánh sự thể hiện xã hội trong hai tác phẩm sánh Kim Vân Kiều truyện và Truyện Kiều góp phần hiểu biết đặc trưng của hình tượng xã hội trong một tác phẩm thể loại truyện thơ như Truyện Kiều và góp phần xác lập nghiên cứu xã hội trong văn học.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36837

DỰ ÁN SỐ HÓA TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRUNG TÂM LƯU TRỮ QUỐC GIA III

Hình ảnh
Mục tiêu chính của đề tài là nghiên cứu đề xuất giải pháp để xây dựng dự án sốhóa khối tài liệu lưu trữ hành chính đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III.Để có thể thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài bao gồm:Tiến hành khảo sát thực tế tình hình tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Trungtâm Lưu trữ Quốc gia III.Nghiên cứu, tổng hợp cơ sở lý luận, kinh nghiệm về số hóa tài liệu lưu trữ vớimục đích bảo quản và tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của các nước cónền lưu trữ tiến bộ như: Mỹ, Nga, Úc... Trên cơ sở đó khái quát một cách hệthống, lựa chọn hợp lý và vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của Trungtâm Lưu trữ Quốc gia III và làm nền tảng trong suốt quá trình nghiên cứu luậnvăn.Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng dự án số hóa khối tài liệulưu trữ hành chính đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đảm bảo theo mục tiêu đã đề ra.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10898

Báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới : Đề tài NCKH

Hình ảnh
Trình bày những nét đổi mới cơ bản của báo chí Việt Nam thời kỳ đổi mới 1986-1999 và mặt hạn chế của báo chí hiện nay; Nêu nguyên nhân của những hạn chế trong lĩnh vực hoạt động báo chí và các biện pháp khắc phục để phát triển báo chí.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22739

Một số lý thuyết xã hội học về lứa tuổi : Đề tài NCKH.

Hình ảnh
Đưa ra một số hướng tiếp cận trong nghiên cứu xã hội học lứa tuổi trên thế giới: tiếp cận nhóm, tiếp cận biến đổi xã hội, tiếp cận vai trò và tiếp cận so sánh cấu trúc. Trình bày tổng thuật một số lý thuyết xã hội học về lứa tuổi: lý thuyết cơ cấu chức năng, lý thuyết xung đột, lý thuyết tương tác biểu trưng và quá trình xã hội hoá cá nhân. Từ đó đưa ra một số đặc trưng cơ bản về lứa tuổi dưới góc độ tâm lý học. Trình bày một số nội dung nghiên cứu xã hội học về lứa tuổi như giai tầng tuổi tác, bất bình đẳng về tuổi, già hoá, trật tự hoá đời sống theo tuổi..

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23027

"Cạch" ăn vỉa hè vì sợ ung thư

Hình ảnh
GS.NGND Nguyễn Lân Dũng - Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học - ĐHQGHN, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam chia sẻ ông giật mình khi ở Việt Nam đâu đâu cũng bón thúc cho rau trong khi ở Mỹ gần như không có.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24858

Cơn ác mộng với loài người

Hình ảnh
Năm 1928, penicillin, loại kháng sinh đầu tiên được tìm ra bởi một nhà sinh học người Scotland, Alexander Fleming. Ông được coi là người đã mở ra kỷ nguyên vàng của kháng sinh trong y học. Nó được gọi là thần dược của tây y, khi đã cứu hàng triệu người bệnh mỗi năm khỏi cái chết gây ra bởi nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, câu chuyện tuyệt vời ấy dường như đang đi đến hồi kết. Cơn ác mộng này mang tên "kháng kháng sinh", và xuất phát từ chính sự lạm dụng thuốc của con người.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24926

Đâu là cái gốc của đói nghèo

Hình ảnh
Dù ở cấp độ tư duy cá nhân hay cấp độ chính sách xã hội, trong môn kinh tế học nói riêng hay hoa học xã hội nói chung, chúng ta thường mắc kẹt vào những câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn lao: mối quan hệ giữa sự thịnh vượng và bất bình đẳng, giữa thu nhập và sức khỏe, giữa sự thành công và lối sống (của cá nhân hay cả một dân tộc).
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24932

Cạnh tranh đối với khu vực công: kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề của Việt Nam : Luận án TS. Kinh tế

Mục đích chính của luận án là phác hoạ bức tranh cạnh tranh đối với KVC ở Việt Nam và luận giải hệ thống giải pháp thúc đẩy cạnh tranh trong khu vực này. Để đạt được mục tiêu cơ bản này. Luận án đặt ra 4 nhiệm vụ sau: + Luận giải cơ sở lý luận cạnh tranh đối với khu vực công + Giới thiệu những kinh nghiệm cần thiết về cạnh tranh đối với KVC ở một số nước trên thế giới như cơ sở tham khảo cho Việt Nam + Phân tích thực trạng cạnh tranh đối với KVC ở Việt Nam + Đề xuất giải pháp thúc đẩy cạnh tranh đối với KVC ở Việt Nam trong thời gian tới. Đóng góp khoa học chủ yếu của luận án: + Hệ thống hoá lý luận cạnh tranh đối với KVC, làm rõ những đặc trưng hình thức và kỹ thuật thúc đẩy cạnh tranh đối với KVC. + Làm rõ thực trạng cạnh tranh đối với KVC ở Việt Nam thời gian qua trên cơ sở đó cơ sở đó chỉ rõ các vấn đề cần giải quyết + Xây dựng các nguyên tắc vận dụng cạnh tranh đối với KVC và thiết kế hệ thống giải pháp thiết thực thúc đẩy cạnh tranh ở Việt Nam. Những đóng góp khoa học này có ý n…

Chính sách tiêu thụ nông sản Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới : Luận án TS. Kinh tế

Hình ảnh
Nghiên cứu chính sách tiêu thụ nông sản ở Việt Nam với tư cách là công cụ thúc đẩy sự gia tăng giá trị nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị nông sản toàn cầu; đảm bảo lợi ích của các chủ thể kinh tế ở nông thôn, trong đó lợi ích của người nông dân làm trung tâm. Tiếp cận chính sách tiêu thụ nông sản dưới góc độ kinh tế chính trị. Chính sách tiêu thụ nông sản được nghiên cứu là vấn đề mang tính liên ngành, liên quan đến cả 4 khâu của quá trình tái sản xuất (sản xuất – phân phối – trao đổi – tiêu dùng); và điều quan trọng hơn là phải đảm bảo được các lợi ích của các chủ thể Việt Nam trong điều kiện người chơi, sân chơi, luật chơi toàn cầu. 
Làm rõ được thực trạng chính sách tiêu thụ nông sản của một số nước trong quá trình thực hiện cam kết với WTO; rút ra được những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm hoàn thiện chính sách tiêu thụ nông sản trong điều kiện mới của đất nước và thế giới. Phân tích và đánh giá chính sách tiêu thụ nông sản Việt Nam thời gian qua, vừa phải thực hiện các c…

Quá trình chuyển biến tư tưởng của Nho sỹ Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỷ XX : Luận án TS. Triết học

Hình ảnh
Phân tích những điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội khách quan và các tiền đề tư tưởng tạo ra sự chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ Việt Nam đầu thế kỷ XX. Làm sáng tỏ nội dung tư tưởng duy tân của các nho sĩ trong một số lĩnh vực: chính trị, xã hội, đạo đức, giáo dục. Phân tích những tác động của quá trình chuyển biến tư tưởng đối với chuyển biến trong hoạt động thực tiễn của nho sĩ. Nhận định, đánh giá những kết quả, hạn chế của quá trình chuyển biến tư tưởng của các nho sĩ đối với lịch sử tư tưởng Việt Nam và xã hội Việt Nam trong giai đoạn 30 năm đầu thế kỷ XX.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34781

Chính sách quân điền năm 1839 ở Bình Định qua tư liệu địa bạ

Hình ảnh
Nghiên cứu tình hình sở hữu ruộng đất nửa đầu thế kỷ và chủ trương quân điền năm 1939 ở Bình Định qua các tư liệu địa bạ, đặc biệt là kết quả quân điền năm 1939. Từ đó rút ra một số kết luận về tình trạng sở hữu ruộng đất cũng như những biến đổi của các loại hình sở hữu ruộng đất ở Bình Định nửa đầu thế kỷ 19. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34887

Tìm hiểu tư tưởng chính trị Nho giáo Việt Nam từ Lê Thánh Tông đến Minh Mệnh

Hình ảnh
Lần đầu tiên tư tưởng chính trị Nho giáo ở Việt Nam được nghiên cứu như một quá trình gồm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau, cụ thể luận án đi sâu nghiên cứu tư tưởng chính trị Nho giáo ở hai giai đoạn : Lê Thánh Tông (1460-1497) và Minh Mệnh (1820-1840). Luận án góp phần nhận diện và đánh giá khách quan về tư tưởng chính trị Nho giáo nói riêng và vai trò của Nho giáo nói chung ở Việt nam. Luận án góp phần vào việc nghiên cứu làm sáng tỏ lịch sử chế độ phong kiến, lịch sử tư tưởng và văn hoá Việt Nam qua các thời kỳ phát triển của lịch sử dân tộc.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34912

Identifying, Assessing, and Treating ADHD at School

Hình ảnh
ADHD is the most commonly diagnosed childhood behavioral disorder. Moreover, many students receiving special education assistance are reported to have ADHD. Children with ADHD may experience significant school adjustment difficulties and achievement problems. Problem behaviors associated with attention deficits and hyperactivity often have a negative impact on the classroom, and, therefore, may compromise the learning environment for many, if not all, students. There is a critical need for school professionals to identify, assess, and treat students with ADHD.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34132

Maritime psychology : research in organizational & health behavior at sea

Hình ảnh
This first-of-its-kind volume assembles current research on psychosocial issues and behavioral and safety concerns inherent in life and careers at sea. Focusing mainly on the commercial maritime transport sector, it sets out the basic concepts of maritime psychology in the contexts of health and occupational psychology and illustrates more expansive applications across nautical domains. A systems perspective and detailed case studies spotlight unique challenges to mariners’ work performance, personal and environmental health and safety; it also provides support for psychometric assessment of seafarers, and describes emerging uses for the healing properties of the sea and sailing. The book is a springboard for continued research and practice development, further interaction between psychology and the maritime world, and the continued broadening and deepening of the field.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34138

Những bài học kinh nghiệm xây dựng, phát triển quan hệ đối ngoại song phương và đa phương trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam

Hình ảnh

Ý nghĩa các tên gọi của Ngôi chùa dưới góc độ ngôn ngữ văn hóa

Hình ảnh
Về tên gọi Chùa hầu như đều thống nhất từ trước tới nay và ai cũng hiểu rõ đó là một tập hợp kiến trúc nhà làm nơi thờ Phật. Đó là tài sản chung của một cụm người cư trú trên địa bàn nhất định. (Phải chăng cũng vì thế mà trong ngôn ngữ của chúng ta xuất hiện những từ rất “Việt” là… chùa, để chỉ tài sản hay sức lực không của riêng ai cả, muốn tiêu pha thế nào không ai cấm, không ai tiếc, như: của chùa, công chùa, tiền chùa?...). Bên cạnh cái tên Chùa thuần Việt chất phác ấy thì còn nhiều mỹ từ gốc Hán khác như Tự, Già lam cũng thông dụng không kém để chỉ ngôi chùa trong tiếng Việt. Dưới đây chúng ta lần lượt tìm hiểu vì sao những từ được dùng để chỉ kiến trúc nhà có chức năng thờ Phật.


http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54020

Đồng dao và trò chơi trẻ em xưa

Hình ảnh