Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng bảy, 2017

Satellite Tracking Control System Using Fuzzy PID Controller

Hình ảnh
This paper presents the results of study, design and manufacture of a searching and satellite auto-tracking system used for mobile receiver. This system applies both the traditional proportional integral derivative (PID) control and the fuzzy PID control methods. Firstly, the PID controller was designed by Ziegler-Nichols tuning method to obtain control parameters. Then, a fuzzy controller was applied to tuning online parameters of the PID controller. In order to apply for mobile satellite receiver, the tracking control system has been designed, fabricated on a PCB board. Simulated and experimental results indicate that the system performances obtain from applying the fuzzy PID controller was better than traditional PID controller. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/927

Ứng phó với ngập lụt của người dân Hà Nội ( Nghiên cứu trường hợp xã Tân Triều huyện Thanh Trì và phường Tân Mai quận Hoàng Mai, Hà Nội): Luận văn ThS. Xã hội học: 60 31 03 01

Hình ảnh
Đề tài này thực hiện nhằm mục đích tìm hiểu những hoạt động ứng phó với ngập lụt của người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua việc phòng, chống và khắc phục những hậu quả khi ngập lụt xảy ra. Qua đó, đề tài đánh giá được hiệu quả của các biện pháp ứng phó vớingập lụt trên địa bàn nghiên cứu.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35369

Tác động của Dioxin đối với gia đình Việt Nam - Nạn nhân của chiến tranh sau chiến tranh Việt Nam

Hình ảnh
Chất độc da cam do quân đội Mỹ rải xuống đồng ruộng miền Trung và miền Nam Việt Nam, không chỉ làm ô nhiễm môi trường mà còn gây ra những tổn thất nghiêm trọng về sức khỏe của người dân Việt Nam. Sau gần bốn mươi năm kể từ ngày đầu tiên quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch rải chất diệt cỏ, thế hệ những người trực tiếp bị phơi nhiễm chất độc Dioxin ngày một thưa thớt nhưng tác động nguy hại của nó lên gia đình họ vẫn còn tồn tại dai dẳng. Với mục đích làm rõ tác động của Dioxin lên các gia đình Việt Nam là nạn nhân của chiến tranh, bài viết trước hết sẽ làm rõ Dioxin là gì và những di hại của nó đối với sức khỏe con người. Tiếp đó bài viết phân tích tác động của chất độc da cam đến các gia đình việt Nam thông qua lý thuyết chức năng gia đình và lý thuyết giới trong bối cảnh gia đình Việt Nam đang biến đổi từ gia đình truyền thống sang gia đình hiện đại. Cuối cùng bài viết đưa ra kết luận của mình về tác hại của Dioxin đến gia đình Việt Nam là nạn nhân của chiến tranh cũng như những việc m…

Các căn cứ phân loại đại diện lao động

Đại diện lao động có thể phân ra thành các loại khác nhau căn cứ vào hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia cũng như căn cứ vào hệ thống chính trị, kinh tế xã hội của từng nước. Bài viết đưa ra các căn cứ phân loại đại diện lao động trên cơ sở đó đánh giá các loại đại diện lao động trên thế giới và rút ra những kinh nghiệm khi xây dựng mô hình đại diện lao động của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/14559

Phát triển nguồn nhân lực tại Tổng cục hải quan : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02

Hình ảnh
Phát triển nguồn nhân lực tại Tổng cục hải quan
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45395

Title: Phát triển nguồn nhân lực tại Tổng cục hải quan : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01 02Authors: Trần, Đức Vui , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị MaiIssue Date: 2015Publisher: ĐHKTAbstract: 73 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45395Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nguồn gốc xã hội của việc vi phạm phạm luật của người chưa thành niên hiện nay

Hình ảnh
Nhận diện thực trạng vi phạm pháp luật ở người chưa thành niên và phân tích nguồn gốc xã hội của các hành vi vi phạm pháp luật của họ. Từ đó đề xuất một số giải pháp góp phần bảo vệ, chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên trong gia đình, nhà trường cũng như các tổ chức xã hội.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35003

Theo đuổi sự khác biệt

Hình ảnh
Để tạo ưu thế cạnh tranh với các cơ sở nghiên cứu trong nước và khu vực cùng lĩnh vực, Phòng thí nghiệm trọng điểm (PTNTĐ) Công nghệ phân tích phục vụ kiểm định môi trường và an toàn thực phẩm (ĐHQGHN), một mô hình hợp tác thành công giữa trường đại học và doanh nghiệp, đặt mục tiêu tạo ra sự khác biệt bằng việc phát triển các kỹ thuật phân tích mới.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24941

Người diễn xướng then: nghệ nhân hát dân ca và thầy Saman

Hình ảnh

Mô hình hiện tượng luận cho tán xạ đàn hồi các nucleon : Luận văn ThS. Vật lý

Trình bày mô hình eikonal và giao thoa Coulomb: từ mô hình eikonal cho tán xạ năng lượng cao xây dựng biên độ tán xạ tổng quát cho hai loại tương tác – tương tác Coulomb và tương tác nucleon, trong đó pha eikonal được tính từ biên độ tán xạ trong gần đúng Born; trình bày vắn tắt việc tính biên độ tán xạ cho hai loại tương tác trong gần đúng Born; công thức cho lệch pha trong gần đúng eikonal thu được ở đây phù hợp với kết quả mà West và Yennie thu được trong lý thuyết trường lượng tử bằng việc tính các giản đồ Feynman cho bài toán này; mở rộng công thức về sự lệch pha của biên độ tán xạ Coulomb và tán xạ hạt nhân từ tán xạ với xung lượng truyền nhỏ ra vùng xung lượng truyền lớn dựa trên các số liệu thực nghiệm. Nghiên cứu tán xạ các nucleon năng lượng cao trong mô hình eikonal: mô tả sự ảnh hưởng qua lại của hai loại tương tác Coulomb và tương tác đàn hồi hadron trong va chạm giữa các nucleon; một số phương án mở rộng biểu thức hàm pha West và Yennie từ vùng xung lượng truyền nhỏ (khi…

Của hồi môn và hậu quả của nó đối với phụ nữ Ấn Độ

Hình ảnh
.Dù đã sống ở thế kỉ 21, nhưng những cô gái Ấn Độ vẫn bị hủ tục thiêu sống hoặc ép tự tử ám ảnh, nếu gia đình mình không lo đủ của hồi môn mà nhà trai yêu cầu khi các cô về làm dâu. Hậu quả thương tâm do hủ tục trao của hồi môn này đưa lại là cái chết của 8.000 cô gái Ấn Độ xuất thân trong gia cảnh nghèo khó mỗi năm. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24931

Pháp luật về kinh doanh dịch vụ đòi nợ ở Việt Nam

Hình ảnh
Vốn là một trong những nhu cầu thiết yếu không thể thiếu được trong đời sống xã hội và trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, dịch vụ của người dân. Quan hệ vay và cho vay vốn ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế không phải lúc nào bên vay vốn cũng có thể trả được vốn và lãi vay đúng thời hạn cam kết cho bên cho vay.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52523


Pháp luật về quản lý nợ công ở Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững

Hình ảnh
Hiện nay, khi bối cảnh kinh tế thế giới đang phát triển mạnh mẽ và có nhiều chuyển biến khó lường, điển hình là khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra từ cuối năm 2008, đầu năm 2009, khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp đang lan sang một số nước Châu âu thì nợ công và quản lý nợ công trở thành vấn đề “nóng” được các nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2697