Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2017

Phật giáo với cách mạng Tháng Tám và xây dựng chính quyền cách mạng

Bài viết nói về lịch sử phât giáo: Phật giáo Trung Bộ; Phật giáo Nam Bộ; Phật giáo vùng tự do và Phật giáo Cứu quốc.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56552

Chữ “Tâm” nhà Phật

Hình ảnh

Nobel Kinh tế 2015 - Thay đổi cách tiếp cận trong nghiên cứu về nhu cầu, tiêu dùng và nghèo đói

Hình ảnh
Trong những thập kỷ gần đây, những nghiên cứu về phân phối tiêu dùng giữa các cá nhân - chủ đề có ảnh hưởng lớn tới nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng, trong đó có nghèo đói và bất bình đẳng đã đạt được nhiều tiến bộ do sự đóng góp đáng kể của các nhà kinh tế, nổi bật là Augu Deaton. Giáo ư Augu Deaton đến từ Đại học Princeton - Hoa Kỳ đã được trao giải Nobel Kinh tế năm 2015 vì những phân tích về nhu cầu, tiêu dùng và nghèo đói. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13990

Voi Việt Nam sang Nhật Bản năm 1728 tư liệu và hành trình

Loài voi đã từng di cư sang Nhật Bản thời nguyên thủy nhưng đã bị tuyệt chủng do không hợp với điều kiện khí hậu, địa hình của quần đảo này. Trong thời trung đại, có không ít lần voi được chở sang Nhật Bản, nhưng sự kiện gây chú ý lớn nhất là việc hai con voi Việt Nam được tàu buôn Trung Quốc chở sang Nhật Bản năm 1728. Có lẽ điểm khác biệt lớn nhất, đồng thời là lí do khiến sự kiện này được ghi chép chi tiết hơn các lần khác là hai con voi Việt Nam không phải do vua chúa hay lái buôn nước ngoài cống hiến mà được chở sang Nhật Bản theo yêu cầu của tướng quân Tokugawa Yoshimune (Đức Xuyên Cát Tông, 1684-1751), vị tướng quân nổi tiếng bởi tính quyết đoán, quan điểm thực học và các chính sách cải cách. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57529

Về vấn đề tồn tại của quốc gia Đại Cồ Việt thế kỷ X-XI

Trước đây trong giới sử học Việt Nam và nước ngoài không ai nghi ngờ rằng thế kỷ thứ X - đầu thế kỷ XI đã có quốc gia Đại Cồ Việt. Tuy nhiên tài liệu khảo cổ học chứng minh rằng quốc hiệu Đại Việt đã xuất hiện ở thế kỷ thứ X thời các triều đình Đinh và Lê. Người ta đã tìm được các viên gạсh mang dòng chữ Đại Việt quốc quân thành chuyên (大越國軍城磚) trong thành lũy của Hoa Lư. Trong khi đó không tìm thấy các viên gạch mang dòng chữ Đại Cồ Việt. Những tin tức về quốc hiệu Đại Cồ Việt đã xuất hiện chỉ trong những nguồn sử liệu thế kỷ XV. Lúc ấy các tác giả thời trung cổ đã bắt đầu sửa đổi lịch sử Việt Nam. Những sử liệu sớm hơn không nhắc đến quốc hiệu Đại Cồ Việt. Có thể đoán rằng Đinh Bộ Lĩnh đặt quốc hiệu Đại Việt vì các nguồn sử liệu cho biết rằng chính hoàng đế đó đã lập quốc gia. Thế kỷ X - đầu thế kỷ XI các triều đình độc lập đầu tiên che giấu quốc hiệu Đại Việt vì không muốn quan hệ xấu đi với nhà Tống. Người hiệu đính bộ sử [Đại] Việt sử lược Trung Quốc Tiền Hi Tộ đã bỏ chữ Đại tro…

U mê

Hình ảnh
Khoa học dù có tiến bộ đến đâu để cho con người được hưởng những tiện ích hiện đại, dạy cho con người vô số kiến thức về sự hiểu biết, học hành có giỏi bao nhiêu thì u mê vẫn là u mê, không làm sao giải thích được. Phật dạy u mê (hay si, vô minh) có từ vô thỉ, u mê thuộc tam độc và đứng đầu trong mười hai nhân duyên gây đau khổ.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58045

Liên Hợp quốc với vấn đề phát triển con người

Là tổ chức quốc tế phổ cập lớn nhất thế giới, Liên hợp quốc (LHQ) luôn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình và an ninh quốc tế, trong đó vấn đề có tính chất nền móng là bảo vệ và phát triển nhân quyền. Bài viết sẽ đề cập đến các góc cạnh sau đây: LHQ có đóng góp gì trong sự hình thành khái niệm về phát triển con người; LHQ đã thể hiện vai trò như thế nào trong việc bảo vệ quyền con người; và vấn đề thúc đẩy phát triển bền vững của LHQ. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4529

Phát triển thị trường nội địa hàng dệt may Việt Nam

Với xu hướng phát triển không ngừng của ngành dệt may Việt Nam trong môi trường kinh tế thế giới nhiều biến động và đầy rủi ro của ngành trong thời gian qua. Trước những vấn đề đó, nhóm đã chọn đề tài: " Phát triển thị trường nội địa hàng dệt may Việt Nam; với mục đích phân tích thực trạng của ngành dệt may Việt Nam, xu hướng của thị trường dệt may thế giới đánh giá những thuận lơị khó khăn của ngành dệt may trong tình hình hiện nay từ đó đưa ra các biện pháp thích hợp để nâng cao tính cạnh tranh của mặt hàng này. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12847

Ngôn ngữ quảng cáo: Một sản phẩm truyền thông lưỡng diện

Ngôn ngữ quảng cáo là một loại sản phẩm truyền thông lưỡng diện: a) Về mặt thông tin: Ngôn ngữ quảng cáo là sản phẩm của truyền thông. b) Về mặt kinh tế - xã hội: Ngôn ngữ quảng cáo là sản phẩm có tính tiếp thị (Marketing) Mặt thứ nhất (a) là bản chất còn mặt thứ hai (b) là mục đích để đi tới. Bài này phân tích cả hai phương diện đó trên tài liệu tiếng Việt. Ngôn ngữ quảng cáo trong thiết kế thông điệp là một nghệ thuật. Nó vừa chinh phục khách hàng bằng các kỹ năng tiếp thị, đồng thời bằng nghệ thuật qua tài năng sáng tạo và cá tính của nhà thiết kế. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56173

TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HIỆN SINH CỦA F.M.DOXTOEVXKY TRONG TÁC PHẨM “TỘI ÁC VÀ HÌNH PHẠT”

Hình ảnh

Hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập

Hình ảnh
Trong xu thế hội nhập quốc tế, văn hóa Việt Nam đang trong quá trình hòa nhập với nền văn hóa thế giới. Trong bối cảnh này, hệ giá trị văn hóa Việt Nam chịu nhiều tác động cả bên trong lẫn bên ngoài. Sự chuyển đổi giá trị trong văn hóa Việt Nam, hay cách bảo tồn và phát huy hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong phát triển xã hội… là những vấn đề được các nhà văn hóa quan tâm. 
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13102

Nhận dạng và phân loại hoa quả trong ảnh màu

Hình ảnh
Nghiên cứu các phương pháp Học máy truyền thống và phương pháp Học sâu trong lĩnh vực nhận dạng hình ảnh, cụ thể là bài toán nhận dạng, phân loại hoa quả. Cài đặt mô hình huấn luyện mạng nơ-ron tích chập trong Học sâu, Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu ảnh để huấn luyện nhận dạng cho 40 loại quả thường gặp ở Việt Nam và Xây dựng ứng dụng trên smartphone hỗ trợ nhận dạng hoa quả.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54322

Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) qua một số công trình của người Pháp

Hình ảnh
Tìm hiểu những quan điểm của người Pháp về tình hình Đông Dương trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 2 và quá trình chuẩn bị trở lại xâm lược Đông Dương của thực dân Pháp để thấy được nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh Đông Dương. Trình bày quá trình diễn biến của chiến tranh: nêu lên cách nhìn nhận của người Pháp về những diễn biến chủ yếu của cuộc chiến trên các mặt: hoạt động quân sự và chính trị của Pháp trong giai đoạn 1946-1950; những cố gắng không thành công của Pháp trong những năm 1951-1953 và về chiến dịch Đông - Xuân năm 1953-1954. Trình bày những nhận định của người Pháp về các vấn đề liên quan đến sự quốc tế hoá chiến tranh Đông Dương, những mối quan hệ giữa các bên tham chiến với các nước lớn trên thế giới, về giải pháp kết thúc chiến tranh cũng như những đánh giá về tác động của cuộc chiến đối với nước Pháp. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17549

Hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng dưới khía cạnh xã hội - pháp lý và những vấn đề đặt ra

Hình ảnh
Bài viết tập trung phân tích các quy định của pháp luật hiện hành về hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng và chỉ ra một số vướng mắc có thể phát sinh trong xã hội hiện đại. Trên cơ sở đó, tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về tội vi phạm chế độ một vợ một chồng. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/976