Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Vấn đề mối quan hệ giữa Thư viện học với Thông tin học và ảnh hưởng của nó tới công tác đào tạo cán bộ Thông tin-Thư viện

Vài suy nghĩ về giải pháp chống thất thu thuế ở nước ta hiện nay

Hình ảnh

Sử dụng mạng xã hội để phát triển nội dung báo điện tử Việt Nam

Hình ảnh
Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, Luận văn đã khảo sát, đánh giá thực trạng về việc sử dụng các thông tin trên mạng xã hội để phát triển nội dung báo điện tử, dựa trên khảo sát các trang báo điện tử lớn như báo điện tử Dân trí, VnExpress, Vietnamplus, Vietnamnet và các mạng xã hội Youtube, Facebook, Twitter, Instagram… chỉ rõ ưu nhược điểm, đặc biệt là nguyên nhân của nhược điểm; cùng với việc khảo sát ý kiến phản hồi của công chúng và phỏng vấn sâu các chuyên gia, làm căn cứ cho việc đề xuất, giải pháp khắc phục nhược điểm.
- Từ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn đã nghiên cứu, khảo sát, Luận văn đưa ra những đề xuất, kiến nghị cụ thể đối với cơ quan báo chí trong việc phát triển nội dung, nâng cao chất lượng bài viết khi thu thập thông tin trên mạng xã hội trong thời gian tới. Cơ quan báo chí cần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực trong việc thu thập thông tin từ công chúng trên mạng xã hội, xác minh tính chính xác và phát triển nội dung hữu ích; Nâng cao…

V.N. VOLOSHINOV VÀ KHỞI ĐẦU CỦA NGỮ DỤNG HỌC

Ngữ dụng học hiện đại thường được coi là ra đời năm 1955 cùng với những bài thuyết trình tại Harvard của J. L. Austin về lý thuyết Hành động ngôn ngữ. Tuy nhiên, vị tiền bối của ngữ dụng học hiện đại là nhà ngôn ngữ học Liên Xô V.N. Voloshinov, người đã đi trước Austin tới bốn chục năm trong việc xây dựng một hệ thống triết học ngôn ngữ khá hoàn chỉnh, cho phép vượt qua những giới hạn của ngôn ngữ học truyền thống, đặc biệt là ngôn ngữ học cấu trúc của Saussure, để nghiên cứu ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp xã hội sống động. Đó là những khẳng định mà bài viết này muốn trình bày. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59163

Đất nước Việt Nam qua các đời nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam - Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Hình ảnh

Cổ sử Việt Nam - Những tác phẩm văn học đoạt giải thưởng Hồ Chí Minh

Phân biệt 3 mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục đại học: Kiểm định chất lượng, đánh giá chất lượng và kiểm toán chất lượng

Bài viết này phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa 3 mô hình đảm bảo chất lượng được sử dụng rộng rãi nhất trong các hệ thống giáo dục đại học trên thế giới: kiểm định chất lượng, đánh giá chất lượng và kiểm toán chất lượng. Trước hết, nghiên cứu trình bày những khái niệm liên quan đến đảm bảo chất lượng giáo dục đại học. Tiếp theo, nghiên cứu tập trung thảo luận chi tiết mỗi mô hình. Cuối cùng, bài viết đưa ra sự so sánh giữa 3 mô hình đảm bảo chất lượng này. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56706

Hiến pháp phải là bản văn kiểm soát quyền lực nhà nước

Hình ảnh
Bên cạnh việc phân tích các cơ sở lý luận, tác giả chỉ rõ nội dung cùng những thách thức của việc thực hiện nguyên tắc kiểm soát quyền lực nhà nước của Hiến mới năm 2013.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55946

Sự thống nhất biện chứng "kì - chân" trong Tây du kí

Hình ảnh
Đọc Tây du ký người ta dễ dàng gặp nhau ở một cảm nhận chung về sự thống nhất biện chứng giữa yếu tố'“kỳ” với yếu tố “chân”, mà biểu hiện cốt lõi của nó là “ảo trung hàm lý, kỳ trung ngụ tình" (trong cái ảo có chứa lý, trong cái kỳ có ngụ tình) [6, tr. 142] (tập 1). “Lý” bao gồm bản chất và quy luật của tự nhiên, xã hội được đúc rút từ những kinh nghiệm thông thường đến những khái quát triết học, “tình” bao gồm thế giới tinh thần, tình cảm phong phú, phức tạp của con người. Nếu đem đối chiếu nội dung bề mặt Tây du ký với hiện thực đời sống thì cùng lắm cũng chỉ thấỵ trong đó "ba phần thực bảy phần hư” (cách nói của Lỗ Tấn), nhưng căn cứ vào chiều sâu của những vấn đề, những quy luật mà nó đã khái quát thì có thể khẳng định rằng đây là một tác phẩm rất giàu tính chân thực và có ý nghĩa hiện thực vô cùng rộng lớn. Điều này có liên quan mật thiết với sự thống nhất “kỳ- chân" của tác phẩm. http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58774

Một số vấn đề về chính sách hưu trí

Hình ảnh
Chế độ hưu trí được quy định trong pháp luật đầu tiên năm 1886 ở nước Phổ, từ đó đến nay đã có 145 nước có quy định về hưu trí. Tuy chế độ hưu trí ở mỗi nước có một số quy định khác nhau nhưng về mục đích, bản chất và những tiêu chuẩn cơ bản để hưởng trợ cấp thì giống nhau.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57786

Lòng sông cổ ở Hà Nội: Tái hiện và định hướng quản lý

Hình ảnh
Biến đổi lòng sông là đặc trưng cơ bản, có tính quy luật và phổ biến của hệ thống sông, đặc biệt là các sông ở đồng bằng châu thổ. Dấu vết điển hình của biến đổi lòng sông là hồ móng ngựa và các dải địa hình thấp trũng, được cấu tạo bởi trầm tích tướng lòng sông với cấu tạo hạt thô ở dưới, phần trên là các lớp hạt mịn xen các thấu kính than bùn. Trên các lòng sông cổ đó thường tiềm ẩn tai biến sụt lún đất và ngập lụt. Tại thành phố Hà Nội đã xác định được 3 thế hệ lòng sông cổ: thế hệ lòng sông cổ tuổi cuối Pleistocen phân bố ở phía bắc sông Hồng (Mê Linh, Đông Anh); thế hệ lòng sông cổ đầu Holocen phân bố ở phía tây sông Đáy (huyện Thạch Thất) và thế hệ lòng sông cổ Holocen muộn khá phổ biến, điển hình là dọc sông Đáy, sông Nhuệ, sông Tô Lịch và hệ thống hồ nước như hồ Tây, hồ Yên Sở,... Ngoài các vùng đất liên quan với biến động lòng sông trong Pleistocen, nay là thềm sông nổi cao ở Mê Linh và Đông Anh, các vùng đất còn sót lại sau quá trình biến động lòng sông vào Holocen muộn như …